Habilitácia a inaugurácia

Dodatok k habilitačnému a inauguračnému konaniu141.7 KBStiahnuť
Plnenie kritérií na získanie titulu docent229.3 KBStiahnuť
Plnenie kritérií na získanie titulu Profesor298.8 KBStiahnuť
Profesijný životopis platný od 1.9.201936.9 KBStiahnuť
Súhlas so spracovaním osobných údajov308.6 KBStiahnuť
Vedecko-pedagogická charakteristika - vzor67.6 KBStiahnuť
Vyhláška MŠ SR 6/2005 Z. z. o získavaní titulov Docent a Profesor48.4 KBStiahnuť
Vyhláška MŠSR č. 457, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR 6/2005 Z. z.40.7 KBStiahnuť
Vyhláška MŠVVaŠ SR 246/2019 Z.z. o postupe získavania titulov docent a profesor565.7 KBStiahnuť
Zásady habilitačného a inauguračného konania na UCM5.8 MBStiahnuť
 
Späť hore ↑