Bratislavčan Karol Voltemár trávi už rok na ceste okolo sveta v cyklistickom sedle!

Trnava, 26. 4. 2014 – Bolo to presne 1. mája roku 2013, keď húževnatý cyklista vyrazil na svoju cestu spod Devína. Na svojej ceste prešiel už viac ako 22 000 km cez 24 krajín, čo dokopy činilo viac ako 1200 hodín v cyklistickom sedle.

Momentálne je na konci svojej cesty po Austrálii. Rok, ktorý strávil na dvoch kolesách, označuje ako veľkú životnú skúsenosť, ktorá zmenila a rozšírila je pohľad na život v Austrálii i Novom Zélande. Na jeho výprave ho postretlo veľa úsmevných, ale aj strastiplných príhod a tiež veľa pohostinných, no aj naopak nepríjemných a chamtivých ľudí. Každodennú rutinu ako balenie, bicyklovanie, plánovanie a zvládanie náročných situácií označuje ako daň za to, že môže spoznávať všetky krásy sveta.

Spoločnosť mu isté obdobie robil jeho rakúsky kamarát Helmut, ktorý práve bicykluje po Ázii. Medzi destinácie, ktoré sa Karol chystá v najbližšom období zdolať, patria Čína, Nepál, Thajsko, Vietnam a ďalšie zaujímavé krajiny, ktoré spadajú do jeho plánu. Najdlhší let, ktorý ho čaká, je naplánovaný na apríl 2015 do kanadského Vancouveru. Medzitým, odvážny Bratislavčan plánuje krátku pauzu na svojej ceste, kedy sa chystá do svojej rodnej zeme.

Po svojom príchode na Slovensko organizuje prezentáciu, kde bude rozprávať o svojich zážitkoch z tejto dobrodružnej výpravy. Podujatie sa bude konať po uplynutí 500 dní, strávených na bicykli, a to 21. 9. 2014. Miesto konania zatiaľ nie je určené. Prezentácie sa môžu zúčastniť všetci Karolovi fanúšikovia a ľudia, ktorí sa chcú o jeho cykloceste dozvedieť viac.

O svojich zážitkoch cestovateľ informuje pravidelne na svojom blogu. Projekt mladého Bratislavčana s názvom World bike travel sa dá podporiť kúpou prejdenej etapy. Cena jedného kilometra je 0,20 eura.

Viac informácií o celej ceste na priložených linkoch:

Viac informácií poskytne:

Kabinet PR
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk
PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je mladá, moderná a dynamická fakulta, alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe. Poskytuje vysokoškolské vzdelanie v študijných programoch masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, media relations (v anglickom jazyku) a aplikované mediálne štúdiá. Okrem toho realizuje aj habilitačné a inauguračné konania. Fakultavznikla 01. 08. 1997.

Viac informácií poskytne:
PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet public relations
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk

Zdroj: Tlačová správa