Zomrel bývalý dekan FMK prof. Stadtrucker

V piatok 26. mája 2017 po vážnej chorobe zomrel scenárista a dramaturg a bývalý dekan našej fakulty prof. Ing. Ivan Stadtrucker, CSc.

Prof. Ing. Ivan Stadtrucker, CSc. výrazným spôsobom ovplyvnil kultúrny život na Slovensku a to vo sfére televízneho vysielania, vo sfére masmediálnej teórie ako aj vo sfére umeleckej tvorby. Nezanedbateľná je jeho činnosť pedagogická a zamestnanecko-profesionálna.

Vo sfére televízneho vysielania pôsobil najprv ako technológ  (1960-1969) a neskôr (1970- 1995) ako programový pracovník.

V prvom období vybudoval a viedol Zvukové pracovisko Čs. televízie v Bratislave. Jeho súčasťou bolo aj Štúdio elektronickej hudby, jedno z prvých v strednej Európe.Pôsobil tiež ako elektroakustický expert-člen Provozní rady Ústredného riaditeľa Čs. televízie v Prahe.

V druhom období pracoval ako redaktor Filmového vysielania, (1970-1977) a ako dramaturg Hlavnej redakcie literárno-dramatického vysielania (1977-199O). Bol  námestníkom riaditeľa televízie TA3 (1990-1992) a pred odchodom do dôchodku (1994) pracoval ako ústredný riaditeľ STV.

Vo sfére masmediálnej teórie sa venoval (1970-2014) najmä filmovej estetike a teórii televíznej komunikácie. Napísal desiatky odborných štúdií, ktoré uverejnil na Slovensku i v zahraničí.

Knižne vydal práce: Krása tmy (prvá slovenská estetika filmu) Tatran, Bratislava 1970,  Čas projektívnej kultúry, Tatran, Bratislava 1983, Teória filmovej dramaturgie,Tatran, Bratislava 1990, The international world of electronic media, (coauthor. L.S.Gross), McGraw-Hill, New York,1995, Teória masmediálnej (dis)komunikácie, monografia, Bratislava 2008,  Warhol, ten druhý Andy, monografia, vyd. Tatranská galéria, Poprad, 2010. Dejiny slovenskej televízie, vyd. Perfekt, Bratislava 2015.

Pôsobil ako člen vedeckých kolégií (člen Komisie pre udeľovanie vedeckých hodností  SAV 1985 – 1988, člen Vedeckej rady Kabinetu filmu a divadla SAV  2005-2008) a člen poroty na domácich a medzinárodných festivaloch ( ARSFILM, Kroměříž. 1973-1980, International Television Festival Golden Praque, Praha, 1988, International Film Festival Niepokalanow, Polland, 1993).

Vo sfére umeleckej tvorby bol aktívny ako spisovateľ, scenárista a televízny dramaturg (1953-2014).

Spisovateľ: napísal a knižne vydal: Belasý jantár (zbierka krátkych próz), Slovensky spisovateľ, Bratislava, 1980 Chuť jabĺk , Mladé letá, Bratislava, 1983 Amerika na vlastnej koži, Fatran Martin,  Kto zhasol svätojánsku mušku?, román, Stratég, Nové Zámky, 1988   Lásky nemilovaných, zbierka noviel, Vydavateľstvo SSS, Bratislava, 2009, Šablica, román, Vydavateľstvo SSS, Bratislava 2012, Idúc životom (zbierka literárnych reportáží, v tlači), 2014.

Scenárista: bol autorom filmových scenárov a scenárov televíznych inscenácií.

Do kategórie filmových scenárov patri: Jedna z nich, filmová poviedka, odmenená 2.cenou v súťaži Št. filmu, 1960, Volal sa Petzval, scenár dokumentárneho filmu, (cena za réžiu), Festival krátkych filmov, Karlovy Vary 1953, Každý týždeň sedem dní, scenár odmenený cenou v súťaži Mladá tvorba, 1959, realizovaný v r. 1964,  Pasodoble pre troch, scenár hraného filmu, nakrútený v r.1986.

Do kategórie jeho scenárov televíznych inscenácií patrí: Za frontom,(cena za najlepší scenár na The International TV Festival Bulgaria),1974,  Únava materiálu, 1974, Posledné interview s Dr, Schweitzerom, 1975, „A“ ako Alžbeta, 1978, Snehuľkovia (scenár pre tv. seriál), 1978, Jablčná Siska, 1981, Tam je hviezda Sirius, 1983, Oddychový čas pre sudcu,1984, Pod cudzím nebom, 1984, Mefisto a Faust v Paríži, 1984. K nim možno priradiť rozhlasovú hru   Spoveď Andyho Warhola (vysielal Slovenský rozhlas) 2001 a operné libreto Aáá Andy, 2003.

Dramaturg: ako televízny dramaturg pripravil do vysielania takmer päťdesiat bratislavských pondelkových inscenácií. Do pamäti sa vryli:  Klenovič Ján  (réžia P. Hledík) 1981, Chuť vody (réžia P. Hledík),1982, Jablčná Siska (réžia F. Chmiel), 1982, Mefisto a Faust v Paríži (réžia M.Pietor), 1983, Milionový chlap (réžia P. Hledík, diplom za účasť na Prix Italia), 1984, Brehy nehy (réžia F.Fenič), 1985,Vláčik do stanice Víťazstvo (réžia P.Semík, cena A. Zápotockého), 1986,  A čo ja miláčik? (réžia F.Chmiel 1, cena Medzinár. festival  filmov, Gabrovo, Bulharsko, 1987, a Cena poroty, Medzinárodný. tv festival  Shanghai, Čína, 1988).

V pozícii vysokoškolského pedagóga pôsobil kontinuálne (1969- 2011) ako odborný asistent, docent a profesor predovšetkým na VŠMU. V roku 1998 založil  Fakultu masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave a bol jej prvým dekanom. Následne (2000-20011) pôsobil ako profesor na Fakulte dramatických umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici a bol aj jej dekanom (2002-2006). Jeho študentmi na VŠMU boli napríklad: Jozef Puškáš, Ondrej Šulaj, Kateřina Javorská, Jana Kákošová, Milan Materák, Marek Maďarič, Peter Malec, Dušan Rapoš, Vlado Balco, Ján Oparty, Richard Muller či Matej Mináč.

Spektrum doterajších aktivít Prof Ing Ivana Stadtruckera, CSc je širšie a pestrejšie, než ich stručný výpočet  dovoľuje postihnúť; objavil  stratený pamätník Adely Ostrolúckej (1954), pričinil sa o záchranu a reštaurovanie prvého slovenského hraného filmu „Jánošík“ bratov Siakeľovcov (1971), je vytrvalým propagátorom  života a diela Andyho Warhola, Jozefa M. Petzvala a iných významných osobností.

Po celý život bol bez politickej príslušnosti. Členstvo v spoločenských organizáciách: Spolok slovenských spisovateľov, Slovenský syndikát novinárov, International Federation of Journalists, SC PEN.

Česť jeho pamiatke.