Mgr. Pavol Minár

denný doktorand

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Jama, JC 35.

pondelok, 12.00 - 13.00 hod. a 16.30 - 17.00 hod.

Web: https://www.facebook.com/pavol.minar.7

Magister Pavol Minár je reklamný stratég (Istropolitana Ogilvy), marketingový, komunikačný a biznis konzultant pracujúci pre klientov  na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku, Rumunsku, Slovinsku, Ukrajine, Bulharsku, Iráne a Spojených arabských emirátoch. Je držiteľ množstva cien za efektivitu marketingovej komunikácie (EFFIE) na Slovensku a v Rumunsku, Zlatej EFFIE, Zlatého klinca a zaradenia v shortliste na Cannes Lions za rebranding značky T-Com (2006). Je autorom publikácie Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia (1999), prvej životno-štýlovej a hodnotovej typológie slovenských spotrebiteľov. Zúčastňuje sa ako rečník a panelista na na odborných marketingových a reklamných konferenciách na Slovensku aj v zahraničí.

Absolvoval slovenský jazyk a literatúru v kombinácii s estetikou na FF UK v Bratislave. V súčasnosti je denným doktorandom na FMK UCM s témou dizertačnej práce Paradigmatické zmeny v reklamnej tvorbe v kontexte sociokultúrnych vplyvov. Na prednáškach a seminároch sa zameriava na tie marketingové aktivity a reklamné kampane, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili zaužívané postupy marketingu, reklamy a komunikácie 20. a 21. storočia.

Oblasti záujmu: reklama, marketing, branding, história reklamy v kontexte sociálnych, kultúrnych a hodnotových zmien, behaviorála ekonómia, komunikačné, marketingové, obchodné a vojenské stratégie, spoločenské, životno-štýlové a spotrebiteľské trendy.

 

Publikácie

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1

ADM 001 Abundance vs. deficit in contemporary advertising / Minár, Pavol, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 5 (2016), pp. 237-248.

ADN  Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1

ADN 001 Goodvertising as a paradigmatic change in contemporary advertising and corporate strategy / Minár, Pavol, 2016.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 7, no. 2 (2016), pp. 5-17.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 3

AFD 001 The era of segmented marketing and polyphonic brand identity: The Tatra Banka rytmus finance academy campaign. A case study / Minár, Pavol, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Digital Life - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Ľudmila Čábyová, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-779-3. - ISSN 1339-5726, S. 208-228.

AFD 002 Incumbent vs. newcomer different strategies for the current disruptive changes / Minár, Pavol, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th-8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-918-6. - ISSN 1339-5726, S. 358-373.

AFD 003 Incumbent vs. newcomer on the energy market: possible strategic scenarios / Minár, Pavol, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th-8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-918-6. - ISSN 1339-5726, S. 374-384.

BDE  Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 1

BDE 001 Kde urobila Pepsi chybu v komunikácii? / Minár, Pavol, 2018.
In: Marketing & komunikace. - ISSN 1211-5622, Roč. 28, č. 1 (2018), s. 22-24.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 1

EDI 001 Handbook of Brand Semiotics / Minár, Pavol, 2016.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 7, no. 1 (2016), pp. 128-129.
Rec na: Handbook of Brand Semiotics / George Rossolatos (ed.). - Kassel : Kassel University Press, 2015. - 457 s. - ISBN 978-3-7376-0042-2.

Predmety

  • Storočie reklamy – 1. ročník Mgr. MARK
  • Tréning marketingovej komunikácie - 3. ročník Bc. MARK

Ocenenia

Ostatné: Cannes Lions Advertising Festival 2006. Media Lions Finalist

Ostatné: Golden Drum Advertising Festival 2006. Media Campaigns Finalist

Ostatné: Zlatý Klinec 2006. Bronz

Ostatné: Effie Slovakia 2004 Bronz

Ostatné: Effie Slovakia 2005 2xStriebro, 4xBronz

Ostatné: Effie Slovakia 2006 Bronz

Ostatné: Effie Slovakia 2007 2xZlato, 4xBronz

Ostatné: Effie Slovakia 2009 Zlato, Striebro, 2xBronz, 2xShortlist

Ostatné: Effie Slovakia 2008 2xStriebro, Bronz

Ostatné: Effie Slovakia 2010 Zlato, 3xStriebro, Bronz, 2xShortlist

Ostatné: Effie Slovakia 2011 Zlato, 2xBronz, 2xShortlist

Ostatné: Effie Slovakia 2012 Bronz, 2xShortlist

Ostatné: Effie Slovakia 2013 Zlato, 2xShortlist

Ostatné: Effie Slovakia 2014 Bronz, 2xShortlist

Ostatné: Effie Romania 2010 Bronz, Shortlist

Ostatné: Effie Romania 2011 Striebro, Bronz

Oznamy