Mgr. Pavol Minár, PhD.

odborný asistent

Pavol Minár pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM od roku 2019. Na FMK absolvoval doktorandské štúdium. Podľa ročenky Kto je kto mesačníka Stratégie (september 2017) je „jedným z najznámejších slovenských odborníkov na marketing.“

Dr. Minár má viac ako 20 rokov skúseností s prácou pre klientov v Českej republike, na Slovensku, Rakúsku, Rumunsku, Slovinsku, Ukrajine, Bulharsku. V reklame, marketingu a poradenstve pôsobí od roku 1997.

Pracoval v reklamných agentúrach Publicis Knut, Istropolitana Ogilvy, Zaraguza Prague. Pôsobil ako externý marketingový stratég a konzultant pre Romtelecom (Rumunsko, 2007 – 2010) a Simobil (Slovinsko, 2014 – 2015) a externý marketingový riaditeľ Minit Slovakia (2018). Podieľal sa na úspešných projektoch pre Slovak Telekom, Zlatý Bažant, VÚB Banku, Fun rádio, Študentskú pečať, Kaštany, Kofila, Škoda auto, Romtelecom, Simobil, Veselú krávu, Tesco Mobile, Siemens a mnoho ďalších.

Na Cannes Lions, Golden Drum a Eurobest získal shortlist. Je držiteľom Bronzového Klinca a viac ako 20 cien za efektivitu marketingovej komunikácie (EFFIE) na Slovensku, v Rumunsku a v Českej republike. Je zakladateľom marketingového, konzultačného a strategického butiku Inspirations Minar.

V akademickej činnosti sa venuje socio-kultúrnym dejinám reklamy, vzťahu medzi reklamou a kultúrou a vzájomnému ovplyvňovaniu marketingu a spoločnosti a tomu, aký vplyv na marketing a budovanie značiek majú zmeny v životnom štýle, hodnotách, technológiách apod. Venuje sa aj teórii reklamy a marketingu z pohľadu dôležitosti teórie pre prax a naopak. Svoje skúsenosti študentom odovzdáva na predmetoch Tréning marketingovej komunikácie I., II. a Storočie reklamy I., II. Miluje čítanie, šport a čítanie (áno, čítanie je tam dvakrát, ale to naschvál).

Oblasť záujmu: reklama, marketing, stratégie, kultúra, budovanie značiek.

 

Publikácie

Knihy

Úvod do štrukturalizmu a post-štrukturalizmu. Bratislava: Iris, 1997. (spolu s P. Michalovičom)

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia. Bratislava: Publicis Knut, 1999.

Štúdie a texty

The Era of Segmented Marketing and Polyphonic Brand Identity: The Tatra Banka Rytmus Finance Academy Campaign. . In ČÁBYOVÁ, Ľ., PETRANOVÁ, D. (eds.): Marketing Identity Digital Life – part I., Trnava: Faculty of Mass Media Communication in Trnava, 2015, s. 208-228.

Goodvertising as a Paradigmatic Change in Contemporary Advertising and Corporate Strategy. Communication Today, Vol. 7, No. 2., November 2016, s. 4-17.

Abundance vs. deficit in contemporary advertising. European Journal of Science and Theology, October 2016, Vol. 12, No. 5, s. 237-248.

Incumbent vs. Newcomer. Different strategies for the current disruptive changes. In: PETRANOVÁ, D., BEZÁKOVÁ, Z. (eds.): Marketing Identity 2017. Online Rules – part I., Trnava: FMK UCM, ss. 358-373.

Incumbent vs. Newcomer On the Energy Market: Possible Strategic Scenarios. In: PETRANOVÁ, D., BEZÁKOVÁ, Z. (eds.): Marketing Identity 2017. Online Rules – part II., Trnava: FMK UCM, ss. 374-384.

Kde urobila Pepsi chybu v komunikácii?, Marketing & Komunikace, ročník XXVIII., 1/2018, s. 22 – 24.

Hronotop puta i tematizacija slučajnih erotskih odnosa. In: HRPANJ. M.: Modeli i diskursi nauke o književnosti. Izbor iz novije slovačke nauke o književnosti. Beograd: Glasnik, 2018, s. 421-434.

Strukturalna analiza naracije: napomene iz Djela svetih apostola. In: HRPANJ. M.: Modeli i diskursi nauke o književnosti. Izbor iz novije slovačke nauke o književnosti. Beograd: Glasnik, 2018, s. 327-336.

Na webe Hospodárskych novín a mesačníka Stratégie pravidelne publikuje blog o reklame a marketingu

Predmety

  • Storočie reklamy – 1. ročník Mgr. MARK
  • Tréning marketingovej komunikácie - 3. ročník Bc. MARK

Ocenenia

Ostatné: Cannes Lions Advertising Festival 2006. Media Lions Finalist

Ostatné: Golden Drum Advertising Festival 2006. Media Campaigns Finalist

Ostatné: Zlatý Klinec 2006. Bronz

Ostatné: Effie Slovakia 2004 Bronz

Ostatné: Effie Slovakia 2005 2xStriebro, 4xBronz

Ostatné: Effie Slovakia 2006 Bronz

Ostatné: Effie Slovakia 2007 2xZlato, 4xBronz

Ostatné: Effie Slovakia 2009 Zlato, Striebro, 2xBronz, 2xShortlist

Ostatné: Effie Slovakia 2008 2xStriebro, Bronz

Ostatné: Effie Slovakia 2010 Zlato, 3xStriebro, Bronz, 2xShortlist

Ostatné: Effie Slovakia 2011 Zlato, 2xBronz, 2xShortlist

Ostatné: Effie Slovakia 2012 Bronz, 2xShortlist

Ostatné: Effie Slovakia 2013 Zlato, 2xShortlist

Ostatné: Effie Slovakia 2014 Bronz, 2xShortlist

Ostatné: Effie Romania 2010 Bronz, Shortlist

Ostatné: Effie Romania 2011 Striebro, Bronz

Oznamy