Mgr. art. Patrik Kolenčík, PhD.

odborný asistent

Doktor Patrik Kolenčík je absolventom FMK UCM, na ktorej v roku 2023 získal titul PhD. Okrem toho je absolventom Vysokej školy múzických umení v odbore zvuková skladba, kde absolvoval svoje magisterské štúdium.

Aktuálne sa venuje výskumu podcastu ako svetového fenoménu v oblasti zábavy, edukácie a spravodajstva. Jeho cieľom je zmapovať aktuálnu situáciu, zadefinovať rolu podcastu vo svete poslucháčov a skúmať ako profesionálnu, tak aj amatérsku scénu na Slovensku, pričom podcasty skúma z pohľadu žánrov.

Vďaka podpore FPPV sa z pozície vedúceho projektu podieľal na vytvorení virtuálneho priestoru pre Galériu Ľudovíta Hlaváča. Virtuálna galéria má za účel rozšíriť dosahy FMK a taktiež dlhodobo archivovať študentské výstavy, realizované v reálnom priestore galérie.

Ako skladateľ filmovej hudby sa zúčastnil na medzinárodnom workshope pre filmových skladateľov – Regards Croises, ktorého výstupom bola hudba komponovaná do filmu Secret Ingredient.

Svoju profesionálnu prax v oblasti zvuku započal v Lúčnici, kde pracoval ako pomocný technik. Ďalej spolupracoval na televíznych programoch ako Dobre vedieť, Stvorený pre šport, Oktagon magazín. V roku 2019 spolupracoval z pozície hudobného skladateľa a zvukového dizajnéra na rozhlasovej hre Suchý zips, ktorá bola následne odvysielaná v RTVS. Ako zvukár spolupracoval na filme Attila (2020, 125 min, r. Petr Větrovský). V roku 2019 pracoval na hudobnej a zvukovej skladbe na pilotnom diele animovaného seriálu pre deti Lili a Lolo. Ako dabingový zvukár sa podieľal na viacerých dielach z produkcie Disney a National Geographic. Aktuálne pracuje ako zvukový dizajnér – freelancer a spolupracoval s rôznymi klientmi, napr. Hartman, ktorých podcastové kanály sa venujú osvete v oblasti zdravotníctva, ďalej Garmin alebo Oživené pamiatky.

Oblasti záujmu: auditívna identita, filmový zvuk, filmová hudba, film, podcast.

 

Publikácie

V3
Narrative as an Element of Podcast Production: The Case Study of Nezhasínaj! / Patrik Kolenčík, Zora Hudíková, 2022.
In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 10, č. 2 (2022), s. 100-109.

O2
Radio as a default of podcasting: case study of nezhasínaj! (do not turn off the lights!) / Patrik Kolenčík, Zora Hudíková, 2023.
In: 6. Uluslararasi sosyal bilimler ve inovasyon kongresi : congress book / editor Gokce Cerev. - 1. vyd. - [Ankara] : IKSAD Publishing House, 2023. - ISBN 978-625-6404-68-7, s. 129-136.

O2
Auditive Identity Of Podcast As A Aesthetics Of  Self-Promotion/ Patrik Kolenčík, Zora Hudíková, 2023.
In: 4. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH  AND INNOVATION CONGRESS  

AFC
Authentic sound in radio reportage, its limits and benefits / Patrik Kolenčík, Zora Hudíková, 2021.
In: Diskursologija i mediakritika sredstv massovoj informacii : 3 meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija : 3 meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija / naučnyj redaktor: Andrej Vasilevič Polonskij ; recenzenty: Elena Nikolaevna Bryzgalova, Oľga Fredovna Rusakova. - 1. vyd. - Belgorod : Politerra, 2021. - ISBN 978-5-98242-333-7, s. 206-215.

AFD
Auditive space as an information channel / Patrik Kolenčík, Zora Hudíková, 2021.
In: Megatrends and Media: Home Officetainment : Conference Proceedings from the International Scientific Conference “Megatrends and Media: Home Officetainment”, 21st April 2021 : Conference Proceedings from the International Scientific Conference “Megatrends and Media: Home Officetainment”, 21st April 2021 / editors: Monika Prostináková Hossová, Jana Radošinská, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2021. - ISBN 978-80-572-0183-0. - ISSN 2729-7403, s. 118-130.

V2
"Non-existing" podcast genres / Patrik Kolenčík, Zora Hudíková, 2022.
In: Marketing Identity. Metaverse is the new Universe : Conference Proceedings from the International Scientific Conference : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Monika Prostináková Hossová, Martin Graca, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2022. - ISBN 978-80-572-0297-4 (online). - ISSN 2729-7527 (online), s. 142-158 [online].

V2
Hudba ako rozprávací prostriedok vo filmoch francúzskej novej vlny = Music Dramaturgy in French New Wave Movies / Patrik Kolenčík, Viktória Herbstová, 2022.
In: Quo vadis massmedia, quo vadis marketing : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis masmedia & marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis masmedia & marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave / editori: Lucia Magalová, Miroslav Macák, Patrik Kolenčík ; recenzenti: Hana Pravdová, Erika Moravčíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2022. - ISBN 978-80-572-0252-3 (online), s. 203-221 [online].

V2
Hudba vo filmoch francúzskej novej vlny / Viktória Herbstová, Patrik Kolenčík, 2022.
In: Zborník ŠVOaUK 2022 : sekcia masmediálnej komunikácie, umeleckej komunikácie a teórie digitálnych hier : zborník z konferencie : sekcia masmediálnej komunikácie, umeleckej komunikácie a teórie digitálnych hier : zborník z konferencie / ed. Alexandra Rysuľová, Lucia Škripcová, Monika Prostináková Hossová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2022. - ISBN 978-80-572-0268-4 (online), s. 43-61 [online].

V1
Quo vadis massmedia, quo vadis marketing [elektronický zdroj] : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis masmedia & marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave / editori: Lucia Magalová, Miroslav Macák, Patrik Kolenčík ; recenzenti: Hana Pravdová, Erika Moravčíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2022. - 425 s. [online]. - ISBN 978-80-572-0252-3.

V2
Audio on demand ako spôsob prijímania obsahu (pri informovaní o vojnových konfliktoch)/ Patrik Kolenčík, Zora Hudíková, 2022.
In: Fenomén 2023 : médiá a vojna

Predmety

 • audiovizuálne praktikum - zvuk III. - 2. Mgr. KOMU
 • audiovizuálne praktikum - zvuk IV. - 2. Mgr. KOMU
 • autorské praktikum - zvuk III. - 3. Bc. KOMU
 • autorské praktikum - zvuk IV. - 3. Bc. KOMU
 • základy multimediálnej komunikácie I. - 2. Bc. KOMU
 • základy multimediálnej komunikácie II. - 2. Bc. KOMU
 • Projekty

 • FPPV: Virtualizácia Galérie Ľudovíta Hlaváča
 • Pobyty

 • Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Praha, Česká republika
 • Oznamy