Mgr. Nikola Kaňuková

denný doktorand

Katedra digitálnych hier

Konzultačné hodiny:

Jama, JC 104

pondelok, 11.30 - 13.00 hod.

Magisterka Nikola Kaňuková sa vo svojej vedeckej činnosti venuje využívaniu a vplyvu digitálnych hier v predškolskom vzdelávaní na Slovensku.

Vyštudovala FMK UCM v Trnave, a to bakalársky stupeň štúdia v odbore media relations, magisterský stupeň v odbore aplikované mediálne štúdiá, počas ktorého vyštudovala na FF UCM doplňujúce pedagogické štúdium.

Oblasť záujmu: mediálna výchova, nové médiá, televízia, digitálne technológie, informačná a digitálna gramotnosť

 

Predmety

Oznamy