Mgr. Nikola Kaňuková

denný doktorand

Magisterka Nikola Kaňuková sa vo svojej vedeckej činnosti venuje využívaniu a vplyvu digitálnych hier vo vzdelávaní seniorov na Slovensku.

Vyštudovala FMK UCM v Trnave, a to bakalársky stupeň štúdia v odbore media relations, magisterský stupeň v odbore aplikované mediálne štúdiá, počas ktorého študovala aj na Filozofickej fakulte UCM doplňujúce pedagogické štúdium. V roku 2018 začala študovať na treťom stupni vysokoškolského štúdia na Katedre digitálnych hier FMK UCM v Trnave.

Na FMK sa podieľala na organizovaní konferencií (Quo Vadis 2020, Megatrendy a Médiá 2020), od roku 2017 aj na organizovaní herného festivalu Unicon. Je členkou redakčnej rady časopisu Acta Ludologica a zodpovedala aj za zostavenie zborníka z konferencie Megatrendy a Médiá 2020. Počas akademického roka 2019/2020 pre študentov organizovala workshop Základy práce v lokálnej televízii, s ktorou má štvorročné skúsenosti, taktiež si vyskúšala prácu redaktorky v RTVS a pôsobila tiež v redakčnom tíme Trnavského rádia.

Oblasť záujmu: mediálna výchova, nové médiá, televízia, digitálne technológie, informačná a digitálna gramotnosť.

 

Predmety

Mediálna výchova – 1. Mgr. KOMU

Projekty

KEGA – Rozvoj digitálnoherných štúdií a dizajnu, 2020

FPPV - Digitálne zručnosti seniorov a ich edukácia na Slovensku, 2019, projekt podporený Fondom pre podporu výskumu UCM v Trnave

LoGaSET: Geolokačné hry ako aktuálne, inovatívne a originálne metódy pre vzdelávanie a učenie seniorov, 2018 - 2019

Pobyty

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Praha, Česká republika

Oznamy