Mgr. Lucia Magalová

denná doktorandka

Na fakulte pôsobí od roku 2014. Je absolventkou 2 vysokoškolských stupňov v študijnom programe
masmediálna komunikácia.

V rámci doterajšej vedeckej činnosti sa zaoberala problematikou televíznych seriálov vo svojej bakalárskej a diplomovej práci. Na FMK UCM sa venovala predovšetkým fotografickej činnosti fakultných eventov, štátnic. Participovala na fotografickej výstave Okom UCM a Klauzúrnej výstave študentov Kreatívno experimentálneho fotografického ateliéru (KEFA).

Venuje sa najmä vedeckej činnosti v oblasti online kultúry, mediálnych obsahov a podobne. Vo svojom profesijnom živote sa doteraz zaoberala pedagogickou činnosťou na strednej škole, kde vyučovala grafický dizajn a viedla fotografický krúžok.

Oblasti záujmu: mediálne obsahy, filmová a televízna tvorba pre väčšinové publiká, internetom distribuovaná televízia, fotografia.

 

Predmety

  • Audiovizuálna tvorba I. - 1. Bc. KOMU
  • Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér KEFA
  • Odvetvia mediálneho priemyslu I. - 2. Mgr. KOMU

Projekty

Pobyty

Oznamy