Mgr. Július Tamáš

denný doktorand

Magister Július Tamáš sa vo svojej vedeckej činnosti venuje problematike súčasnej mediálnej praxi najmä cenzúre a autocenzúre, trendom v žurnalistických žánroch printových médií ako aj ich on-line verzií.

Vyštudoval masmediálnu komunikáciu na FMK UCM v Trnave.

Oblasť záujmu: masmédiá, žurnalistické žánre, súčasné trendy v mediálnej praxi

 

Predmety

Oznamy