Mgr. Július Tamáš

denný doktorand

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Jama, m.č. JC 106

Magister Július Tamáš sa vo svojej vedeckej činnosti venuje problematike súčasnej mediálnej praxi najmä cenzúre a autocenzúre, trendom v žurnalistických žánroch printových médií ako aj ich on-line verzií.
Vyštudoval masmediálnu komunikáciu na FMK UCM v Trnave.
Oblasť záujmu: masmédiá, žurnalistické žánre, súčasné trendy v mediálnej praxi
 

Predmety

Oznamy