Mgr. Július Tamáš

denný doktorand

Ako denný doktorand pôsobí na fakulte od roku 2018. Vyštudoval masmediálnu komunikáciu na FMK UCM v Trnave v oboch stupňoch vysokoškolského štúdia.

Magister Július Tamáš sa vo svojej vedeckej činnosti venuje problematike súčasnej mediálnej praxi najmä cenzúre a autocenzúre, ako aj slobode prejavu.

Počas štúdií bol redaktorom, editorom a zástupcom šéfredaktorky vysokoškolského časopisu Atteliér. Po ukončení magisterského stupňa štúdia pracoval ako regionálny redaktor denníka Nový Čas.

Oblasť záujmu: masmédiá, žurnalistické žánre, súčasné trendy v mediálnej praxi

 

Predmety

  • Žurnalistické žánre I., II. - 2. Bc. KOMU

  • Systém a organizácia práce v tlačovom médiu - 2. Bc. KOMU

  • Žurnalistické žánre - 1. Bc. MARK

Projekty

Pobyty

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Praha, Česká republika

Oznamy