Mgr. Eva Jonisová

denná doktorandka

Magisterka Eva Jonisová vyštudovala bakalársky (2013 – 2016) aj magisterský (2016 – 2018) stupeň štúdia v odbore masmediálna komunikácia na FMK UCM v Trnave. Oblasťou jej záujmu je najmä médium fotografie. V dizertačnej práci sa zaoberá základnými tvorivými a komunikačnými zložkami fotografie: znakovosťou a naráciou, resp. príbehovosťou.

Participovala na viacerých kolektívnych výstavách študentov Ateliéru komunikácie v médiu fotografie (AKMF) v Galérii Ľudovíta Hlaváča i v Divadle Jána Palárika v Trnave. Takisto sa pravidelne zúčastňuje na tvorivých dielňach pod záštitou AKMF a pod odborným vedením doc. Mgr. art. Jozefa Sedláka. Študenti spolu s pedagógmi dokumentaristickým spôsobom mapujú život a zachovávajú obrazové správy a stopy v čase cez médium fotografie v Nižných Ružbachoch, Vyšných Ružbachoch či v Podolínci, z čoho následne vyšli aj knižné publikácie. V marci 2019 mala autorskú výstavu s názvom Ecce Eva v priestoroch Divadla Jána Palárika. Celok v podobe inscenovaného portrétu a sociálneho dokumentu bol selekciou kurátorky Mgr. art. Petry Cepkovej, ArtD., z viacerých fotografických cyklov autorky.

Venuje sa tiež online žurnalistike, tri roky pôsobila ako redaktorka, editorka a korektorka webového portálu Gaudeo.sk. Okrem toho viac než rok naberala prax a skúsenosti v lifestylovom online magazíne.

Oblasti záujmu: fotografia, médium fotografie, inscenovaná fotografia, dokumentárna fotografia, konceptuálna fotografia, online žurnalistika.

 

Predmety

  • Ateliér komunikácie v médiu fotografie
  • Žurnalistická fotografia
  • Kabinetné praktikum onlinovej žurnalistiky

Projekty

Pobyty

Oznamy