Mgr. Ján Mikuš

externý doktorand

Magister Ján Mikuš sa vo svojej vedeckej činnosti sa venuje premenám trávenia voľného času u detí a mládeže pod vplyvom médií.

Vyštudoval masmediálnu komunikáciu na FMK UCM v Trnave.

Oblasť záujmu: 

 

Predmety

  • Etické aspekty masmediálnej a marketingovej komunikácie.
  • Etika v masmediálnej komunikácií

Oznamy