Mgr. Alexandra Alföldiová

denná doktorandka

Magisterka Alföldiová pôsobí na FMK UCM už ôsmym rokom, pričom na tejto fakulte absolvovala študijný program Media Relations v bakalárskom stupni a Teóriu digitálnych hier v magisterskom stupni. Momentálne je dennou doktorandkou Teórie digitálnych hier.

V rámci vedeckej činnosti sa venuje viacerým témam, primárne ekoinováciam v prostredí digitálnych hier so zreteľom na zvýšenie povedomia verejnosti o možnostiach ochrany životného prostredia a vo svojej dizertačnej práci rieši problematiku motívov hrania vo virtuálnom prostredí. Ako lektorka bola zapojená do medzinárodného projektu LoGaSET, ktorý vzdelával seniorov v oblasti dotykových telefónov a mobilných aplikácií.

Aktívne sa zaoberá 3D modelovaním, prácou vo photoshope, virtuálnym marketingom, novými technológiami a zaujíma sa o herný priemysel.

Momentálne pôsobí ako tajomníčka Katedry digitálnych hier a koordinátorka štúdia pre študijnú skupinu 3.Bc TEDI a 2.Mgr TEDI ext. Na FMK bola členkou organizačného výboru konferencií Quo Vadis 2020, Megatrendy a Médiá 2020 a podieľala sa na organizovaní Týždňa vedy a techniky 2020 a Welcome Day.

Oblasti záujmu: digitálne hry, herné štúdiá, Second Life, virtuálny svet, virtuálne vzdelávanie.

 

Predmety

 • Masmediálna informatika -1. Bc. VZME
 • Informatika 1. Bc. VZME
 • Herné siete I. a II. 1. Mgr. TEDI
 • Projekty

  VEGA 1/0708/18: Aspekty využívanie koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách. Doba riešenia: 2018 – 2020.

  KEGA 023UCM-4/2020: Rozvoj digitálno-herných štúdií a dizajnu. Doba riešenia: 2020 – 2022.

  FPPV-23-2020: Virtuálna Fakulta masmediálnej komunikácie v Second Life. Doba riešenia : 2020.

  LoGaSET: Geolokačné hry ako aktuálne, inovatívne a originálne metódy pre vzdelávanie a učenie seniorov. Doba riešenia : 2018.

  Pobyty

  Oznamy