Mgr. Alexandra Alföldiová

denná doktorandka

Magisterka Alexandra Alföldiová sa vo svojej vedeckej činnosti venuje ekoinováciam v prostredí digitálnych hier so zreteľom na zvýšenie povedomia verejnosti o možnostiach ochrany životného prostredia.

Aktívne sa zaoberá 3D modelovaním, prácou v photoshope, virtuálnym marketingom, novými technológiami a zaujíma sa o herný priemysel.

Vyštudovala teóriu digitálnych hier na FMK UCM v Trnave.

 

Predmety

  • Mediálna informatika -1. Bc. ročník KOMU
  • Marketing a inovácie v digitálnych médiách - 1. Bc. ročník TEDI
  • Projektový manažment - 1. Mgr. ročník MARK
  • Herné siete - 1. Mgr. ročník TEDI
  • Projekty

    Pobyty

    Oznamy