Marketing Masterclass: Značka umelca

Marketing Masterclass

Projekt Marketing Masterclass predstavujú podujatia, ktoré majú charakter malej konferencie trvajúcej približne 3 – 4 hodiny. Konferencia, ktorú organizuje s podporou FMK UCM doktorandi a študenti našej fakulty, je určená pre študentov vysokých škôl, prednostne so zameraním na marketing a masové médiá, ale aj pre marketingových odborníkov, zamestnancov reklamných agentúr alebo marketingových oddelení spoločností, prípadne inej odbornej verejnosti, ktorá s marketingom pracuje, prípadne sa s ním stretáva na bežnej dennej pracovnej báze. Rovnako je zaujímavým projektom pre ľudí, ktorí majú záujem sa o aktuálnej téme dozvedieť viac.

Rezervovať lístok

Program

Program

Každý Marketing Masterclass je rozdelený na tri časti:

 • úvodná prednáška k téme – max. 30 minút,
 • keynote speech – max. 60 minút,
 • panelovú diskusiu – max. 90 minút.

Program jednotlivých podujatí, ktoré sa budú predbežne konať každú poslednú stredu v mesiaci, nájdete na stránke brandingslovenska.sk.

Každý účastník má po získaní vstupenky automaticky nárok na celý tento program. Vstupenky sú neprenosné a nedajú sa rozdeliť na jednotlivé časti.

Témy

Témy

Cieľom projektu doktorandov FMK UCM nesúcim názov Marketing Masterclass je účastníkom jednotlivých podujatí predostrieť problematiku marketingu s aplikáciou na konkrétny odbor alebo tému. Účastníci okrem odborných informácií budú môcť položiť otázky v rámci diskusie a spolupracovať s prezentátorom (spíkrom).

Približné témy a okruhy jednotlivých Marketing Masterclass:

 • Cestovný ruch.
 • Politický marketing.
 • Digitálny marketing.
 • Regionálny vs. celosvetový marketing.
 • Marketing sezónnych období – Vianoce.
 • Marketing bez marketingu.
 • Marketing filantropických aktivít.
 • Marketing osobností.
 • Fashion marketing.
 • Marketing nadnárodných korporácií.

Partneri

Partneri projektu

Marketing Masterclass je zameraný nielen na prepojenie vysokoškolskej teórie s odbornou praxou na vysokej úrovni ale aj na vytvorenie markantnej pridanej hodnoty pre účastníkov a reputačného prínosu pre participujúce organizácie. Hlavným partnerom série podujatí je FMK UCM.

Partnerom môže byť inštitúcia, ktorá má záujem participovať na konkrétnom projekte. Informácie o podmienkach partnerstva získate na info@brandingslovenska.sk.

 
Späť hore ↑