Mgr. Matej Martovič

denný doktorand

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Nám. J. Herdu, m.č. 104 b

streda, 9.30 - 11.30 hod.

Magister Matej Martovič je denným doktorandom na katedre marketingovej komunikácie FMK UCM. Venuje sa organizovaniu kultúrnych či vzdelávacích podujatí. Je členom Rady Fondu na podporu vzdelávania a riadi na univerzite národný rozvojový projekt AZU.

Vyštudoval verejnú správu a verejnú politiku na FSV UCM, kde sa venoval predovšetkým politickému marketingu. V súčasnosti sa orientuje na marketing v oblasti zdravotníctva.

Oblasti záujmu: politický marketing, marketing služieb, PR, akademická samospráva, marketing v zdravotníctve

 

Publikácie

MARTOVIČ. M. - FERANEC. J. 2013. Marketingová stratégia politickej strany : bakalárska práca. Trnava : UCM, 2013. 51 s.

MARTOVIČ M. - KLUS. M. 2015. Vzostup a pád Ľudovej strany Hnutie za demokratické Slovensko : diplomová práca. Trnava : UCM, 2015. 105 s.

Budovanie značky zdravotníckych zariadení = Building brand of medical facilities / Matej Martovič, 2016. - Popis urobený: 19. 6. 2017. In: Podniková ekonomika a manažment : elektronický vedecký časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - ISSN 1336-5878, Č. 2 (2016), s. 84-88 [online].

Farba ako vizuálna identita politickej strany = Color as the visual identity of political parties / Matej Martovič, 2016. In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Denisa Jánošová ; recenzenti: Zora Hudíková, Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-804-2, S. 261-272 [CD-ROM].

Interaction of brand and marketing (Implementation in health service) / Jozef Matúš, Matej Martovič, 2016. In: Marketing Identity : Brands we love - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-840-0. - ISSN 1339-5726, S. 195-203.

Nemocnice v prostredí sociálnych sietí = Hospitals in the area of social networks / Matej Martovič, 2016. In: MMK 2016 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Ročník VII. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2016. - ISBN 978-80-87952-17-7, S. 249-254 [CD-ROM].

Politické diskusné relácie v kontexte vyváženosti diskutérov v roku 2015 a 2016 = Political discussion session in the context of balance debater in 2015 and 2016 / Matej Martovič, 2016. In: Megatrendy a médiá 2016: Kritika v médiách, kritika médií II : médiá a spoločnosť : médiá a politika / editori zborníka: Dana Petranová, Juliána Mináriková, Dáša Mendelová ; recenzenti zborníka: Martin Solík, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-798-4, S. 226-237.

Systém zdravotníctva na Slovensku a Ukrajine a definovanie problémov systémov = Healthcare systems in Slovakia and Ukrajine and defining the problems of systems / Matej Martovič, 2017. In: Communication Towards the Prosperity of the Slovakia-Ukraine Cross-Border Region (COPESU) : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th April 2017 Uzhhorod National University Ukraine / editor: Svetlana Pakhomova ; reviewers: Lesia Budnikovová, Jaroslav Džoganík. - Uzhhorod : Uzhhorod National University, 2017. - ISBN 978-617-7333-36-3, S. 206-211.

Zdravotné poisťovne a sociálne siete = Health insurance companies and social networks / Matej Martovič, 2015. In: MMK 2015 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. ročník VI. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - ISBN 978-80-87952-12-2, S. 410-416 [CD-ROM].

Predmety

  • Podnik a podnikanie - 3. ročník. Bc. MARK, 2. ročník Mgr. MARK
  • Marketing I. - 1. ročník Bc. MARK
  • Verejné financie a daňový systém - 2. ročník Mgr. MARK

Oznamy