Mgr. Matej Martovič,

denný doktorand

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Kancelária: č. 102b (UCM)

Magister Matej Martovič sa venuje akademickej samospráve a reprezentácii študentov v rôznych organizáciách. Je organizátorom rôznych kultúrnych či vzdelávacích podujatí. Pôsobí ako predseda Študentskej rady UCM, delegát Študentskej rady vysokých škôl, a tiež ako člen Rady Fondu na podporu vzdelávania. Okrem iného riadi na UCM národný rozvojový projekt AZU – Aktivita Zvyšuje Úspech.

Vyštudoval verejnú správu a verejnú politiku na FSV UCM, kde sa venoval predovšetkým politickému marketingu. V súčasnosti pôsobí ako denný doktorand na FMK UCM so zameraním na marketing v oblasti zdravotníctva.

Oblasti záujmu: politický marketing, marketing služieb, PR, akademická samospráva.

 

Publikácie

MARTOVIČ. M. - FERANEC. J. 2013. Marketingová stratégia politickej strany : bakalárska práca. Trnava : UCM, 2013. 51 s.

MARTOVIČ M. - KLUS. M. 2015. Vzostup a pád Ľudovej strany Hnutie za demokratické Slovensko : diplomová práca. Trnava : UCM, 2015. 105 s.

Predmety

  • Podnik a podnikanie - 3. ročník. Bc. MARK, 2. ročník Mgr. MARK
  • Marketing I. - 1. ročník Bc. MARK
  • Verejné financie a daňový systém - 2. ročník Mgr. MARK

Oznamy