Mgr. Dáša Mendelová, PhD.

odborná asistentka

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

miestnosť 103b, Nám. J. Herdu (1. poschodie)

utorok, 09.00 - 11.00 hod.

Doktorka Dáša Mendelová sa venuje problematike inovácií a ich prepájaniu s oblasťou masmediálnej a marketingovej komunikácie, snaží sa o reflektovanie inovácií prevažne v slovenskom mediálnom a reklamnom prostredí. Ďalšou oblasťou, na ktorú sa orientuje, je budovanie vzťahov a komunikácia s médiami. Má skúsenosti v oblasti cestovného ruchu a reklamy, pracovala vo vydavateľstve a ako externá novinárka v odbornom periodiku.

Vyštudovala marketingovú komunikáciu na FMK UCM, kde absolvovala aj doktorandské štúdium, ktoré v roku 2014 úspešne ukončila.

V súčasnosti pôsobí na FMK UCM ako odborná asistentka. Vedie prednášky k predmetu media relations v angličtine a semináre z marketingu. Okrem výučby pôsobí ako tajomníčka vedeckého časopisu Comunication Today, spravuje webovú stránku www.communicationtoday.sk, je členkou organizačných výborov rôznych vedeckých podujatí, najmä medzinárodných vedeckých konferencií Marketing Identity a Megatrendy a médiá, ktoré každoročne organizuje naša fakulta.

Oblasti záujmu: inovácie v marketingovej komunikácii, mediálny marketing, vzťahy a komunikácia s médiami.

 

Publikácie

ZAUŠKOVÁ, A. – MIKLENČIČOVÁ, R. – MADLEŇÁK, A. – BEZÁKOVÁ, Z. – MENDELOVÁ, D. 2013. Environmental protection and sustainable development in the Slovak republic. In European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464, Iaşi : ECOZONE Publishing House, 2013.

MENDELOVÁ, D. 2013. Papier, polygrafia, tlač. In (Ko)media. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2013. ISBN 978-80-7408-067-8.

MENDELOVÁ, D. – ZAUŠKOVÁ, A. 2010. Dražovce – historický poklad pri Nitre (Návrh projektu na zveľadenie a úpravu kultúrnej pamiatky). In Zborník prác zo Študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2010. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-184-5.

MENDELOVÁ, D. – KOLLÁROVÁ, D. 2010. Outdoor inými očami. In Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2009. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-192-0.

MENDELOVÁ, D. 2011. Neuromarketing – manipulácia či snaha o porozumenie?. In Interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-334-4.

MENDELOVÁ, D. – MUŽÍKOVÁ, D. – HLIBOKÝ, M. – MACKO, B. 2012. Doska: Dizajn. Online. Súťaž. Kreativita. Aplikácia. In Marketing vzdelávania a on-line vzdelávania – Megatrendy a médiá 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-392-4.

MENDELOVÁ, D. – MUŽÍKOVÁ, D. 2012. Nie je text ako text. In Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-384-9.

MENDELOVÁ, D. 2013. Inovácie – kam nás privedú?. In Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-486-0.

ZAUŠKOVÁ, A. – MENDELOVÁ, D. – BEZÁKOVÁ, Z. 2013. Inovácie v kontexte trvalo udržateľného rozvoja. In Podniková ekonomika a manažment. ISSN 1336-5878, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2013.

MENDELOVÁ, D. 2013. Kreativita a tvorivosť ako východisko k inováciám. In Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít VIII.. Prešov: Vysoká škola medzinárodného podnikania, 2013. ISBN 978-80-89372-50-8.

MENDELOVÁ, D. 2013. Kreativita ako jeden z východiskových prvkov dizajnu. In Marketing identity. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-553-9.

MENDELOVÁ, D. 2011. Biokvalita si hľadá spotrebiteľov len pomaličky. In progressLetter. ISSN 1338-3191, Trnava : VELDAN, spol. s r.o., 2011.

MENDELOVÁ, D. 2011. Firmy sa vzdelávaniu zbytočne bránia. In progressLetter. ISSN 1338-3191, Trnava : VELDAN, spol. s r.o., 2011.

MENDELOVÁ, D. 2011. Klastre – silní hráči cestovného ruchu. In progressLetter. ISSN 1338-3191, Trnava : VELDAN, spol. s r.o., 2011.

MENDELOVÁ, D. 2011. Skratka MICE pre Slovensko prínosom. In progressLetter. ISSN 1338-3191, Trnava : VELDAN, spol. s r.o., 2011.

MENDELOVÁ, D. 2011. Trendy prajú e-learningu. In progressLetter. ISSN 1338-3191, Trnava : VELDAN, spol. s r.o., 2011.

SOLÍK, M. – MENDELOVÁ, D. 2012. Marketing cez mobily stále trendom. In progressLetter. ISSN 1338-3191, Trnava : VELDAN, spol. s r.o., 2012.

MENDELOVÁ, D. 2012. Nereflektujeme zmeny v komunikácii. In Stratégie. ISSN 1335-2016, Bratislava : Sanoma Magazines Slovakia, s.r.o., 2012.

MENDELOVÁ, D. – BEDNÁRIK, J. 2011. [Fokjus on nju:z]. In Zborník prác z fakultnej študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2011. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-263-7.

MENDELOVÁ, D. – ZAUŠKOVÁ, A. 2011. Klaster cestovného ruchu – nádej aj pre Hornú Nitru. In ŠVOUK 2011. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-258-3.

MICHELČÍKOVÁ, M. – MITOŠINKOVÁ, N. – ULBRICH, A. – MENDELOVÁ, D. 2012. Návrh reklamnej kampane pre nový produkt. In Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-378-8.

MENDELOVÁ, D. 2011. Chování zákazníka. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011.

MENDELOVÁ, D. 2012. Nové portály pre podnikateľov z dielne Vladimíra Tomeka. In progressLetter. ISSN 1338-3191, Trnava : VELDAN, spol. s r.o., 2012.

MENDELOVÁ, D. 2012. Trnava Tourism: musíme ťahať za jeden povraz. In progressLetter. ISSN 1338-3191, Trnava : VELDAN, spol. s r.o., 2012.

MENDELOVÁ, D. 2014. Čo sa nám páči a čo nie alebo inovácie v dizajne. In: Marketingová komunikace a společnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. ISBN 978-80-7408-097-5.

MENDELOVÁ, D. – ZAUŠKOVÁ, A. 2015. Innovation in the Slovak advertising environment. In: Communication Today. ISSN 1338-130X.

MENDELOVÁ, D. 2014. Inovácie a inovačná výkonnosť na slovenskom mediálnom trhu. In: Otvorený inovačný proces. zborník. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-615-4.

MENDELOVÁ, D. – ZAUŠKOVÁ, A. - BEZÁKOVÁ, Z. - MADLEŇÁK, A. 2014. Kreatívny projektový manažment. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. 978-80-8105-555-3.

MENDELOVÁ, D. – ZAUŠKOVÁ, A. - BEZÁKOVÁ, Z. - MADLEŇÁK, A. Problems of innovative thinking advocacy within the Cristian doctrine. In: European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464.

MENDELOVÁ, D. - KRAJČOVIČ, P. - KRETIKOVÁ, E. 2014. Mediálny trh a možnosti jeho inovácií. In: MMK 2014: mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. ISBN 978-80-87952-07-8.

Predmety

  • Media relations I., II. - 2. ročník Bc. VZME
  • Teória marketingovej komunikácie - 2. ročník Bc. MARK

Pobyty

Erasmus: Pedagogická mobilita. Univerzita v Dubrovníku, Chorvátsko, 04.05.2015 - 08.05.2015

Oznamy