Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana FMK UCM na obdobie 2023 – 2027

Akademický senát Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len „AS FMK“ a „UCM“) na svojom zasadnutí dňa 21. apríla 2022 v zmysle príslušných ustanovení Štatútu FMK UCM a Volebného poriadku pre voľby dekana na FMK vyhlásil voľby kandidáta na funkciu dekana FMK. Voľby sa uskutočnia 10. novembra 2022 o 13:00 … Čítať ďalej Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana FMK UCM na obdobie 2023 – 2027