Udelenie titulu doctor honoris causa Zygmuntovi Baumanovi a Boguslawovi Buszewskemu

Zygmunt Bauman a Boguslaw Buszewski na Smolenickom zámku

Súčasťou programu konferencie Marketing Identity 2013 bolo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorá v pondelok 4. novembra 2013 udelila titul Doctor honoris causa významnému poľsko-britskému sociológovi prof. Zygmuntovi Baumanovi a poľskému chemikovi prof. dr. hab. Boguslawovi Buszewskému.

Udeľovanie titulu doctor honoris causa

Udeľovanie titulu doctor honoris causa

Udeľovania titulu doctor honoris causa sa zúčastnili členovia Vedeckej rady, Akademického senátu a Správnej rady UCM v Trnave, spolu s rektormi a prorektormi ďalších slovenských univerzít, a tiež zástupca veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku Stanislav Borek, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefan Chudoba a riaditeľ Poľského inštitútu v Bratislave Andrzej Jagodzinski.

Časopis Attelier prinesie v najbližšom čísle rozhovor s prof. Baumanom. Fotografie z konferencie sú dostupné na facebookovej stránke Konferencie FMK.

Foto: Ivan Kopčáni