Zrušenie výučby: prof. Pravdová a doc. Radošinská (9. 3.)

Výučba predmetu Masová a populárna kultúra (2. Bc. AMES) sa dňa 9. 3. 2020 ruší z dôvodu účasti vyučujúcich na dizertačných štátnych skúškach. Výučba predmetu Mediálna kultúra (1. Mgr. KOMU) prebehne bez zmeny.