Zrušenie výučby: Mgr. Jana Skubeňová Hubinová, PhD. (9.10.)

Semináre z predmetu TALJ III sa dňa 9.10.2018. Náhradný termín bude dohodnutý na najbližších seminároch.