Zrušenie výučby: Dr. Tinka (14.2.)

Výučba predmetov Mediálna produkcia (3.Bc ročník, program KOMU), Techniky mediálnych výskumov (1.Mgr. ročník, program KOMU) a Výskum počítačových hier a médií (1.Mgr.  ročník, program TEDI) sa v stredu 14. februára 2018 z dôvodu práceneschopnosti PhDr. Jozefa Tinku, PhD. ruší.