Zrušenie výučby – Dr. Anna Kačincová Predmerská (7.11.)

Vzhľadom na účasť vyučujúcej Mgr. Anny Kačincovej Predmerskej, PhD. na jesennej konferencii v Smoleniciach sa v stredu 7.11.2018 spoločná hodina (študentov KOMU a TEDI, 2.ročník) Teória médií l. a hodina Propedeutika mediálnych štúdií (1.ročník AMES, TEDI a VZME) rušia. Potrebné informácie získajú študenti na nasledujúcej spoločnej prednáške.