Zrušenie výučby: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. (9.10.)

Prednášky z predmetu Teória práva a ústavné právo sa dňa 9. 10. 2018 s doc. JUDr. Marek Švecom, PhD., LL.M. neuskutočnia z dôvodu ochorenia. Náhradný termín bude dohodnutý so študentmi na ďalšej prednáške.