Zrušenie výučby a konzultačných hodín – PaedDr. Andrej Habiňák, PhD.

Výučba i konzultácie s PaedDr. Andrejom Habiňákom, PhD.tento týždeň (5.11. – 9.11.) zrušené z dôvodu PN. Náhradu dohodne vyučujúci s každou skupinou zvlášť.