Zrušenie výučby a konzultačných hodín – Dr. Radošinská (23. 4.)

Výučba predmetu Prípadové štúdie digitálnych hier (1. Bc. TEDI) a konzultačné hodiny PhDr. Jany Radošinskej, PhD. sa v pondelok 23. apríla 2018 rušia z dôvodu účasti vyučujúcej na vedeckej konferencii. V prípade potreby ju môžete kontaktovať e-mailom.