Zrušenie konzultačných hodín – doc. Rybanský (10.4.)

Konzultačné hodiny doc. Ing. Rudolfa Rybanského, CSc. sa utorok 10. apríla 2018 rušia. Náhradný termín je vo štvrtok 12. apríla 2018 v čase 10.00 do 12.00 hod. na Nám. J. Herdu v zborovni č. dv. 102.