Zrušenie konzultačných hodín a časti výučby – Dr. Škvareninová (14.11.)

Vo štvrtok 14. novembra sa rušia konzultačné hodiny a výučba predmetov neverbálna komunikácia I. a jazyková kultúra – vyučovanie bude nahradené. Dôvodom je účasť vyučujúcej na vedeckom podujatí. Vyučovanie predmetu verbálne komunikačné praktikum I. sa v tento deň koná.