Zrušenie a náhradné termíny výučby – Dr. Hubinová (4.11.)

Dňa 4. novembra prebehne výučba predmetu anglický jazyk III. netradične v miestnosti JC 24 pod vedením Dr. Kráľovičovej, nie Dr. Hubinovej. Výučba začne o 12.30. Účasť študentov je nutná.

Dňa 4. novembra sa výučba Semináru z talianskeho jazyka I. a semináru z francúzskeho jazyka I. nebude konať. Tieto prebehnú v náhradnom termíne po dohode s vyučujúcou Dr. Hubinovou.