Informácia pre študentov prihlásených na ŠS – zoznam tajomníkov komisií

Študenti, ktorí sú prihlásení na štátne skúšky 21. – 28. júna 2021, môžu prezentáciu obhajoby svojej záverečnej práce poslať vopred tajomníkovi štátnicovej komisie alebo ju nahrať priamo do PC v deň štátnych skúšok.

Tu je zoznam tajomníkov: