Zmena vyučovania – Seminár z talianskeho jazyka (21.3.)

Seminár z talianskeho jazyka bude v stredu 21. marca 2018 prebiehať v čase od 7.30 hod. v miestnosti JC23. Zmena výučby sa týka študentov 3.Bc stupňa štúdia MARK a KOMU.