Zmena výučby a konzultačných hodín počas konferencie Megatrendy&Médiá (16.-17.4.)

Z dôvodu účasti pedagógov a doktorandov na konferencie Megatrendy a médiá v Smoleniciach, organizovanou FMK UCM, budú v rámci výučby a konzultácií nasledovné zmeny. Zoznam je uvedený v abecednom poradí.

Výučba

Pedagóg Názov predmetu Kedy prednáška/seminár odpadá?
Mgr. Magdaléna Balážiková, PhD. Psychológia a sociológia komunikácie 16.4.2019 (08.25 – 9.55)
Mgr. Magdaléna Balážiková, PhD. Kultúra riešenia konfliktov II. 16.4.2019 (10.15 – 11.45; 13.00 – 14.30)
Mgr. Magdaléna Balážiková, PhD. Psychologické a sociologické pôsobenie hier 16.4.2019 (14.50 – 16.20)
doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD. Ekonomika a podnikanie 16.4.2019 (7.30 – 9.20)
Mgr. Dušan Blahút, PhD. AV tvorba II. 16.4.2019 (8.25 – 12.05)
Mgr. Dušan Blahút, PhD. Réžia 16.4.2019 (8.25 – 12.05)
Mgr.art Petra Cepková, ArtD. Seminár multimediálnej tvorby II. 16.4.2019 (13.55 – 15.35)
Mgr.art Petra Cepková, ArtD. AKMF 16.4.2019 (16.00 – 18.00)
Ivan Čaniga Reklamná fotografia a dizajn 16. 4. 2019 (8:25 -10:15)
Ivan Čaniga Fotografické paktikum ll TEDI 16. 4. 2019 (10:15 -13:55)
Ivan Čaniga Fotografické paktikum ll AMES 16. 4. 2019 (13:55 – 15:45)
Ing. Robert Halenár, PhD. Mediálne a informačné systémy 17.4.2019 (9.20 – 10.50)
Ing. Robert Halenár, PhD. Mediálna informatika 17.4.2019 (12.05 – 15.35)
Mgr. Vladimíra Jurišová, PhD. Teória a tvorba Corporate Identity (prednáška) 16.4.2019 (13.00 – 14.30)
Mgr. Peter Krajčovič, PhD. Marketing a marketingová komunikácia v médiách 16. 4. 2019 (11.10 – 12.55)
Mgr. Peter Krajčovič, PhD. Marketing Communication 16. 4. 2019 (15.45 – 17.25)
Mgr. Karin Kubíková Tréning komunikácie s médiami 17.4.2019 (10.15 – 12.05)
Mgr. Lenka Labudová Marketingové stratégie II (semináre) 17.4.2019 (12.05 – 13.55)
Mgr. Zdenko Mago, PhD. Interaktívne komunikáty pre deti a mládež II. 16.4.2019 (9.20 – 10.50)
Mgr. Zdenko Mago, PhD. Marketingová komunikácia digitálnych hier 16.4.2019 (12.05 – 13.35)
Mgr. Matej Martovič, PhD. Marketingové procesy II (s) 16.4. (8.25 – 13.55)
PhDr. Peter Murár, PhD. Tvorba www stránok 16.4.2019 (8.25)
PhDr. Peter Murár, PhD. Tvorba www stránok 16.4.2019 (10.15)
PhDr. Peter Murár, PhD. Tvorba www stránok 16.4.2019 (12.05)
PhDr. Peter Murár, PhD. Online marketing 16.4.2019 (13.55)
PhDr. Jana Radošinská, PhD. Propedeutika masmediálnych štúdií 17. 4. 2019 (11.10 – 12.40; 13.00 – 14.30)
Mgr. Lenka Rusňáková, PhD. Tvorba príbehov v hrách II. 17.4.2019 (13.00 – 14.30)
Mgr. Lenka Rusňáková, PhD., Mgr. Zuzana Bučková, PhD. Médiá v systéme sociálnych vied 17.4.2019 (14.50 – 16.20)
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc. Manažment II. 17.4.2019 – 11.10 – 14.40
JUDr. PhDr. Martin Solík, PhD. Právna ochrana osobnosti 17.04.2019 (8.25 – 9.55)
JUDr. PhDr. Martin Solík, PhD. Teória práva a ústavné právo 17.04.2019 (14.50 – 16.20)
Mgr. Marek Šimončič, PhD. Základy multimediálnej komunikácie II. 16.4. 2019 (8.25; 13.55)
Konzultačné hodiny
Pedagóg Dátum, kedy konzultácie odpadajú Náhradný termín konzultácií
Mgr. Magdaléna Balážiková, PhD. 17.4. 2019 (13.00 – 14.30) po dohode e-mailom
Mgr. Dušan Blahút, PhD. 16.4.2019 (12.00 – 14.00) po dohode e-mailom
Mgr.art Petra Cepková, ArtD. 16.4.2019 (10.00 – 12.00) po dohode e-mailom
Ing.Robert Halenár, PhD. 17.4.2019 11.00 – 11.30 po dohode e-mailom
Mgr. Monika Hossová, PhD. 17.4.2019 (12.00 – 13.00) po dohode e-mailom
Mgr. Vladimíra Jurišová, PhD. 16.4.2019 (14.30 – 16.00) po dohode e-mailom
Mgr. Anna Kačincová Predmerská, PhD. 17.2.2019 (9.20 – 10.50) po dohode e-mailom
Mgr. Karin Kubíková 17.4.2019 (7.30 – 9.00) po dohode e-mailom
Mgr. Peter Krajčovič, PhD. 16. 4. 2019 (13.30 – 15.00) po dohode e-mailom
Mgr. Lenka Labudová 16.4.2019 (8.00 – 10.00) po dohode e-mailom
Mgr. Zdenko Mago, PhD. 16.4.2019 (14.00 – 15.30) po dohode e-mailom
Mgr. Dáša Mendelová, PhD. 17.4.2019 (08.30 – 10.00) po dohode e-mailom
PhDr. Jana Radošinská, PhD. 15. 4. 2019 (11.00 – 12.30) po dohode e-mailom
Mgr. Lenka Rusňáková, PhD. 17.4.2019 (11.45 – 12.45) po dohode e-mailom
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CsC. 16.4.2019 (9.30 – 11.00) po dohode e-mailom
JUDr. PhDr. Martin Solík, PhD. 17.04.2019 (13.15 – 14.45) po dohode e-mailom
prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CsC. 16.4.2019 17.4.2019, 10.30
Mgr. Marek Šimončič, PhD. 16.4.2019 (10.00 – 12.00) po dohode e-mailom
doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD. 16. 4. 2019 (12.00 – 13.30) po dohode e-mailom