Zmena výučby a konzultačných hodín počas konferencie Megatrendy&Médiá (16.-17.4.)

Z dôvodu účasti pedagógov a doktorandov na konferencie Megatrendy a médiá v Smoleniciach, organizovanou FMK UCM, budú v rámci výučby a konzultácií nasledovné zmeny. Zoznam je uvedený v abecednom poradí.

Výučba

PedagógNázov predmetuKedy prednáška/seminár odpadá?
Mgr. Magdaléna Balážiková, PhD.Psychológia a sociológia komunikácie16.4.2019 (08.25 – 9.55)
Mgr. Magdaléna Balážiková, PhD.Kultúra riešenia konfliktov II.16.4.2019 (10.15 – 11.45; 13.00 – 14.30)
Mgr. Magdaléna Balážiková, PhD.Psychologické a sociologické pôsobenie hier16.4.2019 (14.50 – 16.20)
doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD.Ekonomika a podnikanie16.4.2019 (7.30 – 9.20)
Mgr. Dušan Blahút, PhD.AV tvorba II.16.4.2019 (8.25 – 12.05)
Mgr. Dušan Blahút, PhD.Réžia16.4.2019 (8.25 – 12.05)
Mgr.art Petra Cepková, ArtD.Seminár multimediálnej tvorby II.16.4.2019 (13.55 – 15.35)
Mgr.art Petra Cepková, ArtD.AKMF16.4.2019 (16.00 – 18.00)
Ivan ČanigaReklamná fotografia a dizajn16. 4. 2019 (8:25 -10:15)
Ivan ČanigaFotografické paktikum ll TEDI16. 4. 2019 (10:15 -13:55)
Ivan ČanigaFotografické paktikum ll AMES16. 4. 2019 (13:55 – 15:45)
Ing. Robert Halenár, PhD.Mediálne a informačné systémy17.4.2019 (9.20 – 10.50)
Ing. Robert Halenár, PhD.Mediálna informatika17.4.2019 (12.05 – 15.35)
Mgr. Vladimíra Jurišová, PhD.Teória a tvorba Corporate Identity (prednáška)16.4.2019 (13.00 – 14.30)
Mgr. Peter Krajčovič, PhD.Marketing a marketingová komunikácia v médiách16. 4. 2019 (11.10 – 12.55)
Mgr. Peter Krajčovič, PhD.Marketing Communication16. 4. 2019 (15.45 – 17.25)
Mgr. Karin KubíkováTréning komunikácie s médiami17.4.2019 (10.15 – 12.05)
Mgr. Lenka LabudováMarketingové stratégie II (semináre)17.4.2019 (12.05 – 13.55)
Mgr. Zdenko Mago, PhD.Interaktívne komunikáty pre deti a mládež II.16.4.2019 (9.20 – 10.50)
Mgr. Zdenko Mago, PhD.Marketingová komunikácia digitálnych hier16.4.2019 (12.05 – 13.35)
Mgr. Matej Martovič, PhD.Marketingové procesy II (s)16.4. (8.25 – 13.55)
PhDr. Peter Murár, PhD.Tvorba www stránok16.4.2019 (8.25)
PhDr. Peter Murár, PhD.Tvorba www stránok16.4.2019 (10.15)
PhDr. Peter Murár, PhD.Tvorba www stránok16.4.2019 (12.05)
PhDr. Peter Murár, PhD.Online marketing16.4.2019 (13.55)
PhDr. Jana Radošinská, PhD.Propedeutika masmediálnych štúdií17. 4. 2019 (11.10 – 12.40; 13.00 – 14.30)
Mgr. Lenka Rusňáková, PhD.Tvorba príbehov v hrách II.17.4.2019 (13.00 – 14.30)
Mgr. Lenka Rusňáková, PhD., Mgr. Zuzana Bučková, PhD.Médiá v systéme sociálnych vied17.4.2019 (14.50 – 16.20)
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.Manažment II.17.4.2019 – 11.10 – 14.40
JUDr. PhDr. Martin Solík, PhD.Právna ochrana osobnosti17.04.2019 (8.25 – 9.55)
JUDr. PhDr. Martin Solík, PhD.Teória práva a ústavné právo17.04.2019 (14.50 – 16.20)
Mgr. Marek Šimončič, PhD.Základy multimediálnej komunikácie II.16.4. 2019 (8.25; 13.55)
Konzultačné hodiny
PedagógDátum, kedy konzultácie odpadajúNáhradný termín konzultácií
Mgr. Magdaléna Balážiková, PhD.17.4. 2019 (13.00 – 14.30)po dohode e-mailom
Mgr. Dušan Blahút, PhD.16.4.2019 (12.00 – 14.00)po dohode e-mailom
Mgr.art Petra Cepková, ArtD.16.4.2019 (10.00 – 12.00)po dohode e-mailom
Ing.Robert Halenár, PhD.17.4.2019 11.00 – 11.30po dohode e-mailom
Mgr. Monika Hossová, PhD.17.4.2019 (12.00 – 13.00)po dohode e-mailom
Mgr. Vladimíra Jurišová, PhD.16.4.2019 (14.30 – 16.00)po dohode e-mailom
Mgr. Anna Kačincová Predmerská, PhD.17.2.2019 (9.20 – 10.50)po dohode e-mailom
Mgr. Karin Kubíková17.4.2019 (7.30 – 9.00)po dohode e-mailom
Mgr. Peter Krajčovič, PhD.16. 4. 2019 (13.30 – 15.00)po dohode e-mailom
Mgr. Lenka Labudová16.4.2019 (8.00 – 10.00)po dohode e-mailom
Mgr. Zdenko Mago, PhD.16.4.2019 (14.00 – 15.30)po dohode e-mailom
Mgr. Dáša Mendelová, PhD.17.4.2019 (08.30 – 10.00)po dohode e-mailom
PhDr. Jana Radošinská, PhD.15. 4. 2019 (11.00 – 12.30)po dohode e-mailom
Mgr. Lenka Rusňáková, PhD.17.4.2019 (11.45 – 12.45)po dohode e-mailom
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CsC.16.4.2019 (9.30 – 11.00)po dohode e-mailom
JUDr. PhDr. Martin Solík, PhD.17.04.2019 (13.15 – 14.45)po dohode e-mailom
prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CsC.16.4.201917.4.2019, 10.30
Mgr. Marek Šimončič, PhD.16.4.2019 (10.00 – 12.00)po dohode e-mailom
doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.16. 4. 2019 (12.00 – 13.30)po dohode e-mailom