Zmena v rozvrhu – externé štúdium

Študenti externého štúdia 1 MgrMARK: Rozvrh výučby bol aktualizovaný. Prekontrolujte si ho, prosím.