Zmena úradných hodín: Študijné oddelenie FMK (12.6.)

Z dôvodu konania prijímacích skúšok na FMK UCM v Trnave bude študijné oddelenie FMK v utorok 12. júna 2018 zatvorené.