Zmena konzultačných hodín – Mgr. Vanko (24.2.)

Konzultačné hodiny Mgr. Martina Vanka sa v pondelok 24. 2. 2020 presúvajú z 12:30 na 16:30. Miesto zostáva nezmenené. Zmena sa týka výlučne iba pondelka 24. 2. 2020 – konzultačné hodiny počas celého semestra zostávajú nezmenené.