Zmena konzultačných hodín – Mgr. Vanko (23.11.)

Konzultačné hodiny Mgr. Martina Vanka sa v pondelok 23. novembra 2020 presúvajú zo 14.00 na 16.00 z dôvodu zasadnutia Akademického senátu FMK UCM v Trnave. Link platí ten istý.