Zmena konzultačných hodín – Mgr. Simona Mičová (12. – 13.12.)

Konzultačné hodiny Mgr. Simony Mičovej budú v stredu 12. decembra 2018 na Nám. J. Herdu, m.č. 102b., v čase od 13.00 do 14.30 hod.

Vo štvrtok 13. decembra 2018 sa z dôvodu spoluúčasti na výučbe, ktorá prebieha v čase konzultačných hodín, konzultačné hodiny rušia.