Zmena konzultačných hodín – Mgr. Alexandra Alföldiová (24.10.)

Konzultačné hodiny Mgr. Alexandry Alföldiovej sa v stredu 24. októbra 2018 rušia zo zdravotných dôvodov.