Získajte medzinárodné certifikáty Eco-C a ECDL s IT Akadémiou

Ak sa chcete stať atraktívnymi pre budúcich zamestnávateľov a chcete sa uplatniť na trhu práce, využite možnosť získať certifikát ECDL – European Computer Driving Licence a certifikát Eco-C.

Certifikát ECDL

Certifikát ECDL

Vďaka certifikátu ECDL získate aj zručnosti, ktoré vám umožnia rýchlejšie, efektívnejšie a kvalitnejšie vypracovanie úloh nielen z informatiky, ale aj z mnohých ďalších predmetov.

Medzinárodný certifikát môžete v rámci projektu bezplatne získať výberom 4 z nasledujúcich modulov:

 • M2 – Základy práce s počítačom,
 • M3 – Spracovanie textu,
 • M4 – Tabuľkový kalkulátor,
 • M5 – Používanie databáz,
 • M6 – Prezentácia,
 • M7 – Základy práce online,
 • M9 – Práca s obrázkami a grafikou,
 • M12 – Bezpečnosť pri využívaní IKT.

Ak vás ponuka zaujala, vyplňte nasledujúci dotazník.  Viac informácií o obsahu modulov nájdete na oficiálnej stránke IT Academy.  K dispozícii je iba 2 000 voľných miest pre VŠ študentov na celom Slovensku s výnimkou Bratislavského kraja.

Certifikát Eco-C

Certifikát Eco-C

ECo-C je v krajinách Európskej únie štandardizovaný certifikát v oblasti osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií.

Medzinárodne platný certifikát Eco-C môžete v rámci projektu získate bezplatne a to absolvovaním 5 modulov:

 • M1 Modul Tímová spolupráca,
 • M2 Modul Selfmarketing,
 • M3 Modul Manažment pri konfliktoch,
 • M4 Modul Komunikácia,
 • M5 Prípadová štúdia.

Viac informácií o obsahu modulov nájdete na oficiálnej stránke IT Academy. Ak vás ponuka zaujala, vyplňte dotazník predbežného záujmu. K dispozícii je iba 400 voľných miest pre VŠ študentov na celom Slovensku s výnimkou študentov univerzít Bratislavského kraja.

Testovanie budú zabezpečovať akreditované testovacie centrá: Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V prípade dostatočného záujmu o tento certifikát bude možné testovanie aj na našej univerzite v Trnave.