Zasadnutie AS FMK UCM v Trnave bude 24.apríla 2019

Zasadnutie AS FMK UCM v Trnave sa uskutoční v stredu 24. apríla 2019 o 9.00 hod. v zasadačke č. 611 na Nám. J. Herdu 2, šieste poschodie. Zasadnutie senátu je verejné.