Zasadnutie AS FMK UCM v Trnave (19.12.)

Zasadnutie AS FMK UCM v Trnave sa uskutoční v stredu 19. decembra 2018 o 13.30 hod. v zasadačke rektora Z.03 na prízemí budovy na Nám. J. Herdu 2.

Na zasadnutí bude doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD. menovaná rektorom univerzity za dekanku Fakulty masmediálnej komunikácie. Zasadnutie senátu je verejné.