Zapojte sa do verejnej diskusie o brandingu Slovenska

Naša fakulta realizuje verejnú diskusiu o identite a značke Slovenska prostredníctvom portálu brandingslovenska.com. Do verejnej diskusie na túto tému sa môžete prostredníctvom online dotazníka zapojiť aj vy. 

Tzv. „nation branding“ je vo svete považovaný za dôležitú súčasť zahraničnopolitického pôsobenia štátov. Potrebuje svoju značku aj Slovensko? Ak áno, s akými posolstvami by mala byť spájaná a aké má byť jej vizuálne stvárnenie? Cieľom portálu brandingslovenska.com je poskytnúť priestor pre moderovanú diskusiu o identite a značke našej krajiny.

Prináša videorozhovory s osobnosťami, ktorých úspešné kariéry sú previazané so Slovenskom. Viacerí z nich prispeli blogovým príspevkom. Nájdete tam tiež doteraz vypracované návrhy komunikačných rámcov a grafických skíc.

Nič z toho, čo na stránke môžete nájsť, nie je nemenné – proces je na začiatku, a preto aj váš názor môže pomôcť sľubnému výsledku. Oceníme preto vašu spätnú väzbu. Vyplňte dotazník, ktorý je súčasťou spomínaného portálu. 

Viac o projekte sa dozviete v menu Veda a výskum – Projekty – Branding Slovenska.