Kedy si môžem zapísať predmety do AIS?

AIS je vždy otvorený v určitých termínoch, kedy je možné urobiť zápisy a zmeny predmetov. Po uzatvorení AIS-u je možné zvyčajne do 2 týždňov od začiatku semestra vykonať zmeny na študijnom oddelení. Po tomto termíne môže súhlas na zmenu vydať len prodekanka pre štúdium Juliána Laluhová, ktorú je potrebné vyhľadať v čase jej konzultačných hodín.