Kedy si môžem zapísať predmet odborná/preddiplomová prax?

O tom, kedy sa zapisuje hodnotenie z predmetu odborná/preddiplomová prax, je vždy v letnom semestri zverejnený oznam. Na zapísanie predmetu je potrebné doniesť potvrdenie o absovovaní praxe. Zapisuje sa v letnom semestri.

Usmernenia k odbornej/preddiplomovej praxi sú k dispozícii v sekcii štúdiun – na stiahnutie – odborná prax.