Výberové konanie na zahraničnú mobilitu pedagógov

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vyhlasuje výberové konanie na zahraničnú mobilitu realizovanú prostredníctvom programu Erasmus+ na akademický rok 2021/2022.

Typ mobility: pedagogická (pre pracovníkov FMK zamestnaných na ustanovený týždenný pracovný čas).

Partnerské krajiny: 

  • Malajzia, Kuala Lumpur – UNIVERSITY OF MALAYA www.um.edu.my,
  • Alžírsko, SIDI BEL ABBES – UNIVERSITE DE SIDI BEL-ABBES* DJILLALI LIABES UNIVERSITY www.univ-sba.dz,
  • Kazachstan, Kostanay – KOSTANAY STATE PEDAGOGICAL INSTITUT www.kspi.kz

Dĺžka mobilít: 7 – 12 dní

Realizácia mobilít: do 7/2022

Odbor: mediálne a komunikačné štúdiá

Váš záujem potvrďte mailom na adresu  alena.hruskova(at)ucm.sk do 9. 5. 2022. Podmienkou účasti na mobilite sú  jazykové zručnosti v anglickom jazyku na úrovni B2Výberové konanie sa bude konať 12. mája 2022 v zasadačke dekanky č. 107 (Nám. J. Herdu 2, Trnava). Bližšie informácie o čase a podmienkach budú zaslané už konkrétnym záujemcom.