Zadania záverečných prác- 3.Bc. MARK a 2.Mgr. MARK

Zadanie svojej záverečnej práce si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte katedier v Jame, 1. poschodie, č. dverí 37 najneskôr do 27. marca 2018.