Zadania diplomových prác – KOMU, AMES, TEDI

Študenti 2. Mgr. stupňa si môžu od 5. decembra do 18. decembra 2017 vyzdvihnúť zadania diplomových prác.

Zadania budú k dispozícii u p. Uhlíkovej, na sekretariáte v Jame, 2. poschodie, číslo dverí 52, v čase úradných hodín.