ucm mail

Začíname ONLINE, v škole sa fyzicky stretneme najskôr koncom februára

Prezenčná výučba sa začne 28. februára seminármi, cvičeniami a menšími prednáškami. Letný semester 2021/2022 bude od 14. februára prvé 2 týždne prebiehať online. Informácie o postupe vyučovania budeme aktualizovať s ohľadom na pandemickú situáciu. 

Na fakultnej webovej stránke budú každý týždeň (najneskôr v piatok) zverejnené informácie o organizácii výučby pre nasledujúci týždeň v závislosti od epidemiologickej situácie a FMK COVID automatu, ktorý je založený na princípe OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19).

Rozvrhy na letný semester TU.

O organizácii a forme začiatku výučby v LS budeme informovať min. 5 pracovných dní pred začiatkom letného semestra, a to na stránke COVID info.