Európska komisia vyhlasuje súťaž pre začínajúcich mladých novinárov

Do súťaže Youth4Regions sa môžu prihlásiť uchádzači z členských krajín EÚ, ako aj zo susedných a pristupujúcich krajín.

Program Youth4Regions, pomáha študentom žurnalistiky a mladým novinárom objaviť, čo robí EÚ v ich regióne.

33 víťazov súťaže pôjde v októbri 2020 počas EÚ Týždňa regiónov a miest do Bruselu, kde sa budú môcť zúčastniť školení so skúsenými novinármi, spolupracovať s nimi a navštívia aj inštitúcie EÚ a mediálne organizácie.

Úspešní súťažiaci sa môžu uchádzať aj o cenu Megalizzi – Niedzielski pre začínajúcich novinárov.  Prihlasovací formulár a podmienky súťaže sú k dispozícii na webovej stránke programu Youth4Regions do 13. júla 2020.