Výzva na predkladanie žiadostí na absolvovanie stáže na Zastupiteľskom úrade SR vo Washingtone

Embassy of the Slovak Republic vyzýva všetkých uchádzačov o absolvovanie stáže na Zastupiteľskom úrade SR vo Washingtone o predkladanie žiadostí.

Termín na zaslanie prihlášok: 5. apríl 2019.

Podmienky

Podrobné informácie ako aj podmienky pre uchádzačov o absolvovaní stáže  nájdete v priloženom dokumente: Call for applications – Internships II. (September 2019- February 2020)