Vysokoškoláci opäť zabojujú o pohár rektora UCM

Trnava, 14. 5. 2014 – Vo štvrtok 15. mája sa v športovom areáli AŠK Slávia uskutoční už tretí ročník Medziuniverzitného futbalového turnaja O pohár rektora UCM. Okrem futbalových družstiev a predstaviteľov fakúlt pozvanie prijali aj delegáti zo Slovenskej asociácie univerzitného športu.

Získať pohár sa budú snažiť tímy z univerzít a vysokých škôl z celého Slovenska. Okrem hráčov zo samotnej UCM sa pridajú aj ostatné univerzity v Trnave – MTF Slovenskej technickej univerzity a Trnavská univerzita. Súťažiť budú aj študenti Selyeho univerzity z Komárna, Univerzity Konštantína Filozofa z Nitry, Technickej univerzity zo Zvolena, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a Vysokej školy ekonomiky a manažmentu z Bratislavy.

Ako sa vyjadril jeden z organizátorov PaedDr. Andrej Habiňák, PhD., dôvod, prečo vznikla táto futbalová tradícia na Univerzite sv. Cyrila a Metoda bol, že Trnava je často vnímaná ako futbalové mesto, nielen pre svoje úspechy z minulosti, ale i pre trnavských fanúšikov. „Vedia vytvoriť početnú temperamentne povzbudzujúcu kulisu, vďaka čomu ich pozná celé Slovensko. Zdalo sa nám teda symbolické, aby sa svetovo najobľúbenejší šport, akým je bezpochyby futbal, preniesol práve na trnavskú univerzitnú pôdu,“ doplnil Habiňák.

Dlhodobá spolupráca s Oblastným futbalovým zväzom je zárukou, že zápasy budú prebiehať pod dohľadom profesionálnych rozhodcov. Tento ročník bude však výnimočný v tom, že sa podarilo zabezpečiť aj spoluprácu so Slovenskou asociáciou univerzitného športu, ktorú budú na turnaji zastupovať pozvaní delegáti. Prvý zápas sa v športovom areáli AŠK Slávia uskutoční už ráno o ôsmej hodine, koniec stretnutia je naplánovaný na sedemnástu hodinu.

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je mladá, moderná a dynamická fakulta, alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe. Poskytuje vysokoškolské vzdelanie v študijných programoch masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, media relations (v anglickom jazyku) a aplikované mediálne štúdiá. Okrem toho realizuje aj habilitačné a inauguračné konania. Fakultavznikla 01. 08. 1997.

Viac informácií poskytne:
PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet public relations
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk

Zdroj: Tlačová správa