Poznáme výsledky z volieb do Študentskej rady vysokých škôl, za delegátov sme vybrali týchto študentov

Dňa 28. apríla sa v čase od 8:00 do 13:00 hod. uskutočnili voľby delegátov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) na funkčné obdobie 2021 – 2024. 

Vo voľbách si študenti UCM volili troch (3) delegátov do ŠRVŠ za UCM v Trnave.

Z celového počtu oprávnených voličov 5584 bolo vo voľbách odovzdaných 60 hlasovacích lístkov. Platných bolo všetkých 60 hlasovacích lístkov. 

Kandidáti na delegátov UCM v ŠRVŠ získali nasledovný počet hlasov:
 1. Viktória Borisová (IM) – 38
 2. Nina Kališová (FMK) – 41
 3. Laura Kladivíková (FPV) – 9
 4. Karin Lepetová (FSV) – 33
 5. Bc. Štefan Víg (FSV) – 2
 6. Peter Vojtík (FF) – 14
Na základe výsledkov volieb boli zvolení traja delegáti s najvyšším počtom získaných hlasov, ktorými sú: 
 1. Nina Kališová (FMK) 
 2. Viktória Borisová (IM)
 3. Karin Lepetová (FSV)
Za náhradníkov boli na základe počtu získaných hlasov určení kandidáti v nasledujúcom poradí:
 1. Peter Vojtík (FF)
 2. Laura Kladivíková (FPV) 
 3. Bc. Štefan Víg (FSV)

Predseda volebnej komisie: Mgr. Igor Cintula  
Členovia volebnej komisie: Bc. Majka Šimonová, Andrea Kolenová, Dominika Miklovičová, Radka Brilská