Vyhlásenie dekanky FMK UCM v Trnave

Vážení kolegovia a študenti,
V ostatných týždňoch mi priveľa ľudí povedalo, že to, čo sa momentálne deje na Slovensku vo veľkom, deje sa na UCM v malom. Cítim to rovnako.

Dnes sa mali stretnúť traja najvyšší ústavní činitelia prezident Kiska, premiér Fico a predseda parlamentu Danko, aby prijali deklaráciu o upokojení konfliktu. Deklaráciu, ktorá mohla pomôcť vrátiť ľuďom pocit dôvery vo vlastné inštitúcie a schopnosť štátu zabezpečiť spravodlivosť. Už len vôľa stretnúť sa bola dobrým znakom. Akýkoľvek rozhovor je lepší ako mlčanie a vojna.

S rovnakým zámerom zasadol 7. marca 2018 Akademický senát FMK UCM. Cieľom bolo otvorene
pomenovať celouniverzitné problémy, ktoré nechceme už dlhšie tolerovať a ponúknuť riešenie. Iniciovali sme stretnutie predsedov akademických senátov univerzity, aby konsenzuálne rokovali o spoločnom kandidátovi na rektora. Nemusí byť z FMK. Malo by však byť jasne deklarované, že nebude tolerovať:

  • ekonomické šlendriánstvo,
  • okrádanie FMK,
  • personálny oportunizmus,
  • ohrozovanie a ničenie vedeckej autority UCM.

Som spolu s Vami presvedčená, že ak nepríde k rýchlej zmene, čaká nás v krátkej dobe úpadok a rozklad UCM.

V záujme ozdravenia pomerov a zachovania univerzity podávame ruku. Predsedovia senátov fakúlt a inštitútu zatiaľ nie. Zatiaľ sa stále držia hesla „Všetci proti FMK.“

FMK cíti lojalitu voči univerzite, už len preto, že je jej najsilnejšia súčasť a doteraz najviac prispela k jej stabilizácii, rozvoju, akreditácii a budovaniu pozitívneho povedomia o UCM. Nechceme odchod za každú cenu, chceme sa dohodnúť. Ak však zistíme, že je v hre otázka existencie fakulty, nenecháme zničiť dielo, ktoré sme 20 rokov budovali, ktoré máme tak radi. Všetky kroky starostlivo zvážime, najmä s ohľadom na bezproblémový chod štúdia a funkčných pracovných procesov. O prípadných závažných rozhodnutiach Vás budeme včas informovať a vytvoríme diskusné fórum pre zodpovedanie Vašich otázok.

Zo stanoviska zastupujúceho rektora Lehotaya vyvstala otázka, či sa vôbec zúčastnil na tom istom zasadnutí, na ktorom my všetci ostatní. Podávanú ruku – výzvu na stretnutie a rokovanie – označil za „neférové, útočné a v kontexte zákonnosti hraničné vyhlásenie a postoj.“ Hoci nič také nezaznelo. Vôbec nevzal do úvahy predložené dôkazy o ekonomickom šafárení na UCM a namiesto toho, aby okamžite nariadil vyšetrenie ekonomických priestupkov, tak sa pridal k tým, ktorí za každú cenu chcú pokračovať v neúnosných ekonomických, morálnych a vedeckých prešľapoch na UCM. v.r.

Prečítajte si zápisnicu zo zasadnutia a urobte si vlastný názor:

Zápisnica zo zasadnutia AS FMK UCM v Trnave [175.4 KB, application/pdf]